برگزاری دادگاه بی نتیجه دو روحانی بلوچ

سحبانیوز، دادگاه زاهدان دو روحانی زندانی بلوچ در حالی تشکیل شد که این زندانیان از “مسخره بودن” این دادگاه سخن گفته اند.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دادگاه دو روحانی زندانی بلوچ به نام های [مولوی] امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی روز سه شنبه ۳۱ مرداد در حالی تشکیل شد که این زندانیان از “مسخره بودن” این دادگاه سخن گفته اند.

این زندانیان در تماس با خانواده از “مسخره بودن” و ” بی نتیجه ” خواندن دادگاه گفته و افزوده اند:” مسئولین دادگاه از آنها خواسته اند که برگه هایی امضا کنند که محکومیتشان را تایید می کرد، ولی آنها از امضای این برگه ها سرباز زدند”.
پس از آن این دو زندانی به زندان برگردانده شدند و به آنها اعلام شده که دادگاه رسمی آنها در زمان (نامشخص) دیگری برگزار خواهد شد.

مولوی امان الله بلوچی به همراه حافظ عبدالرحیم کوهی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۴ توسط ماموران سپاه بازداشت شدند.

این دو زندانی با اتهامات امنیتی رو به رو شده اند که از سوی خانواده ها در مورد نحوه بازداشت و “اخذ اعترافات اجباری از آنها بارها “ابراز نگرانی” صورت گرفته است.

این دو روحانی از جنوب بلوچستان منطقه سرباز هستند و هنگام بازداشت به فعالیت های مذهبی مشغول بودند.