حکم جلب علی نجاتی عضو سندیکای نیشکر هفت تپه صادر شد

سحبانیوز، حکم جلب علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه از سوی دادگاه انقلاب اندیمشک ۲شهریور ماه صادر شد.

یه گزارش سایت حقوق بشر ایران، به نقل از سندیکای شرکت واحد، حکم جلب علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از سوی دادگاه انقلاب اندیمشک صادر شد، این حکم که در دوم شهریور ماه صادر شده است.

علی نجاتی باید ظرف مدت ۵ روز خودش را براساس حکم جلب صادرشده از سوی دادگاه انقلاب اندیشمک معرفی کند در غیر اینصورت بازداشت خواهد شد.

این فعال سندیکایی و کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه به دلیل فعالیت های سندیکایی در محل کارش و برای دفاع از منافع کارگران از سوی دادگاه انقلاب به شش ماه زندان محکوم شده است که بعلت جراحی قلب در مشکلات جسمانی سختی قرار دارد و حتی یک روز زندان می تواند سلامتی این فعال کارگری را به خطر بیاندازد.