آزادی شهروند پیشینی پس از پنج روز بازداشت

سحبانیوز، یک شهروند بلوچ که پس از حمله افراد مسلح به بخشداری پیشین بازداشت شده بود آزاد شد.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران  به نقل از کمپین فعالین بلوچ، اقبال شنبه زهی که یکم شهریور ماه پس از حمله ای افراد مسلح به بخشداری پیشین بازداشت شده بود روز جاری آزاد شد.

گمان می رود که بازداشت نامبرده به اتهام حمله به بخشداری بوده است.

دادستان سرباز یکم شهریور ماه گفته بود که: “دو نفر مظنون در خصوص موضوع حمله به بخشداری «پیشین» در شهرستان سرباز دستگیر شدند”.

بازداشت شده دیگر “حافظ عبدالخالق پسند” طلبه اهل سنت اهل بخش پیشین است که از وضعیت وی تا کنون اطلاعی در دست نیست.

بستگان عبدالخالق نامبرده را “بیگناه” خوانده اند و از علت اصلی بازداشت وی نیز بی اطلاعی کردند.

ماموران امنیتی وابسته به سپاه مسئول بازداشت این دو نفر معرفی شده اند.