آزادی عباس حسین پناهی و انتقال افشین به زندان سنندج

سحبانیوز، پس از گذشت بیش از دوماه از بازداشت افشین، عباس و رامین حسین پناهی توسط نیروهای امنیتی، امروز عباس حسین پناهی با تودیع وثیقه آزاد شد. همزمان خبر از انتقال افشین حسین پناهی به زندان مرکزی سنندج حکایت دارد. اما کماکان از سرنوشت رامین حسین پناهی، زندانی که به ضرب گلوله زخمی و توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد اطلاعی در دست نیست.

به سایت حقوق بشر ایران، پس از گذشت ۶۶ روز از بازداشت عباس حسین پناهی، این شهروند دهگلانی با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج بصورت موقت آزاد شد.

همزمان گزارش می رسد روز گذشته، افشین حسین پناهی دیگر بازداشت شده این پرونده از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است.

“خانواده حسین پناهی با توجه به زخمی بودن رامین بسیار نگران او هستند. آنها در مرحله اول فقط میخواهند از زنده بودن او اطمینان حاصل کنند برای همین به تمام مراجع قضایی یا امنیتی مراجعه کردند اما وزارت اطلاعات می گوید رامین توسط سپاه بازداشت شده ولی سپاه برخلاف این را می گوید و به همین شیوه از پاسخگویی طفره می روند. روشن بودن سرنوشت و وضعیت رامین حق متقابل و سلب نشدنی او و خانواده اش است.”