نوزدهمین روز از اعتصاب غذا حمزه درویش

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در نوزدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد، روز گذشته برای چندمین بار به علت وخامت حال به بیمارستان انتقال داده شد. آقای درویش در طول مدت اعتصاب ۱۲ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است. در حال از دست دادن توان تکلم است و همچنان شاهد خونریزی مجاری ادراری و کاهش فشار خون است.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، روز گذشته ۴ شهریورماه ۱۳۹۶، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد برای چندمین بار در طول دو هفته اخیر به دلیل وخامت حال از زندان به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل شد.

“صدای حمزه بصورت غیرمعمولی ضعیف شده است دکتر در بیمارستان به او گفته بود تارهای صوتی حنجره اش در حال از کار افتادن است، همچنین دچار اختلال در بینایی شده است، خون اش به حدی غلیظ شده که حتی بدن اش سرم هم قبول نمی کند، فشارش نوسان دارد و بعضی مواقع افت فشارش به ۸ روی ۷ میرسد، ۱۲ کیلو وزن از دست داده است و دیگر توان راه رفتن وحرف زدن را هم ندارد”.

“وضعیت حمزه به شدت وخیم شده است  و از ادرارش خون می آید و کلیه هایش بشدت درد می کند، حمزه در حال مرگ تدریجی است”.

گفتنی است که روز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد از بیمارستان رجایی به زندان بازگردانده شد. پس از بازگشت این زندانی در پی وضعیت وخیمش مجدد از زندان این بار به بیمارستان امام خمینی اعزام گردید.