آزادی موقت حبیب ساسانیان به قید وثیقه

سحبانیوز، حبیب ساسانیان زندانی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز، به قید وثیقه از این زندان آزاد شد.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، حبیب ساسانیان زندانی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز امروز دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶، به تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.

“حبیب ساسانیان شاعر اردبیلی که اعتصاب غذا کرده بود با محقق شدن خواسته هایش دو هفته پیش اعتصاب خود را شکست. همزمان وثیقه یک میلیارد تومانی تعیین شده پیشین ایشان به ۳۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. خانواده حبیب ساسانیان با تامیین وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی زمینه آزاد شدن موقت حبیب را فراهم کردند. سرانجام حبیب امروز بعد از ۱۶ ماه بلاتکلیفی بصورت موقت آزاد شد”.