وضعیت حمزه درویش در بیست و ششمین روز از اعتصاب غذا

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در بیست و ششمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد در حالی که توانی برای راه رفتن ندارد بوسیله ویلچر و به کمک سایر زندانیان تردد می کند. بدلیل امتناع زندانی از دریافت سرم، هر روز برگه ای تحت عنوان “امتناع از درمان” توسط بهداری زندان به نام او ثبت می شود.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در بیست و ششمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد، در طول هفته گذشه به دلیل وخامت حال چندین مرتبه از زندان به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل شده است.

یک منبع نردیک به خانواده درویش ضمن تایید وخامت حال این زندانی در توضیح آخرین وضعیت حمزه، به گزارشگر هرانا توضیح داد: “مسئولین زندان هیچگونه توجهی به خواسته اش تا امروز نکرده اند، تنها کاری که برای حمزه انجام میدهند این است که هر روز برگه اعتصابش را تایید میکنند و برای بهداری میفرستنش یا اگر حالش بد باشد نتواند با پای خود به بهداری برود فشارش را در همان بند میگیرند و بعد از او میخواهند اجازه تزریق سرم بدهد و وقتی حمزه امتناع می کند برگه امتناع از درمان را برایش پر میکنند”.

در حالی که این زندانی حتی قادر به راه رفتن و ایستادن بر روی پای خود نیست و با ویلچر جابجا می شود، دیگر قدرت تکلم هم ندارد و وزنش بیش از ۱۱ کیلوگرم کم شده است مسئولین زندان تا کنون هیچ واکنشی به این اقدام اعتراضی و وضعیت بحرانی درویش نشان نداده اند.