محکومیت حشمت الله طبرزدی به ۶ سال حبس

سحبانیوز، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی را به جمعا ۶ سال حبس از بابت “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” محکوم کرد. رای صادره امروز به وکیل آقای طبرزدی ابلاغ شد.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده، حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی را به ۶ سال زندان محکوم کرد. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) مدت ۵ سال از این حکم قابلیت اجرایی دارد.

محمد مقیمی، وکیل مدافع مهندس طبرزدی با اعلام این خبر توضیح داد “موکلم جناب مهندس طبرزدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به پنج سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شده و رأی صادره امروز به اینجانب ابلاغ گردید.”

روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه ۹۵، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حشمت الله طبرزدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد.

اتهامات مطروحه در کیفرخواست این فعال سیاسی شامل «تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» با استناد بر «بیانیه ها، مصاحبه ها، کمپین حقوق بشر، کمپین حق انتخاب آزاد، کمپین معیشت و همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر» از جمله فعالیت های آقای طبرزدی خوانده شد.