وضعیت سهیل عربی در دهمین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین در حالی که دهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد با کاهش فشار خون و از دست دادن وزن روبروست. مسئولان زندان تا امروز سیاست بی توجهی به وضعیت این زندانی و مطالبات او را در پیش گرفته اند.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در سالن ۲ اندرزگاه ۷ زندان اوین از دوم شهریورماه، اعتصاب غذای اعتراضی خود را آغاز کرده است و کماکان به این اعتراض ادامه می دهد. در حالی که این زندانی دهمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت کماکان مسئولین زندان سیاست بی توجهی نسبت به وضع و اعتراض وی در پیش گرفته اند.

“وزن سهیل به ۷۳ کیلوگرم کاهش پیدا کرده و فشار خون او نیز بر روی ۹ است. وزن وی پیش از اعتصاب ۸۴ کیلو گرم بوده”.

“کماکان مسئولین زندان واکنشی به وضعیت و اعتراض سهیل نداشته اند و رسیدگی خاص پزشکی هم صورت نگرفته است”.

گفتنی است که آقای عربی طی روزهای گذشته، به علت وخامت حال عمومی و خون ریزی معده چندین مرتبه به بهداری زندان اوین منتقل شده است.