آزادی نوا خلوصی از زندان وکیل آباد مشهد

سحبانیوز، نوا خلوصی، زندانی بهایی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد پس از تحمل بیش از ۴ سال حبس در میان استقبال خانواده و دوستان از این زندان آزاد شد. نیکا خلوصی، خواهر او همچنان در زندان به سر می برد در حالی که منوچهر خلوصی پدر آنان در مردادماه سال جاری از همین زندان آزاد شد.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، شب گذشته نوا خلوصی شهروند بهایی و یکی از اعضای خانواده خلوصی که از چند سال قبل در زندان به سر می برند با پایان محکومیت آزاد شد.

نیکا و نوا خلوصی، دو خواهر بهایی ساکن مشهد، در ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۲ محاکمه شدند که طبق حکم دادگاه بدوی، نیکا خلوصی به شش سال حبس تعزیری و نوا خلوصی به چهار سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند.
نیکا خلوصی با توجه به محکومیت طویل تر کماکان در همین زندان مشغول تحمل حبس است.

منوچهر خلوصی، پدر نیکا و نوا نیز که از ۱۵ مهرماه سال قبل در زندان وکیل آباد مشهد به سر می برد پس از به پایان رساندن حبس یکساله خود مورخ ۹ مردادماه سال جاری از زندان وکیل آباد آزاد شد.