مرخصی مجید مقدم از زندان اوین

سحبانیوز، مجید مقدم، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

گزارش می رسد مجید مقدم، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از تاریخ ۱۱ آبان ماه سال گذشته خود را برای تحمل حبس به زندان معرفی کرده بود روز گذشته به مرخصی اعزام شد.

مجید مقدم، پیش تر به دلیل شرکت در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به بازداشت‌گاه کهریزک انتقال داده شده بود.