محمود بهشتی لنگرودی بازداشت شد

سحبانیوز، محمود بهشتی لنگرودی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران ظهر امروز۲۱شهریور درمنزل مسکونی خود توسط ماموران دادستانی بازداشت شد. آقای بهشتی پیش تر گفته بود این بازداشت به دلیل شکایت دولت و وزارت اطلاعات صورت می گیرد.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، رسانه های منتسب به کانون صنفی معلمان از بازداشت محمود بهشتی لنگرودی خبر دادند و اضافه کردند پیش تر ماموران دادستانی با آقای لنگرودی در ششم شهریور تماس گرفنه و به او اعلام کردند که باید خود را به زندان معرفی کند.

آقای لنگرودی حکم بازگشت به زندان راغیر قانونی خوانده بود و گفته بود با پای خود به زندان بازنخواهد گشت.