نامه سهیل عربی در بیست و سومین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین در حالی که بیست و سومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد با کاهش وزن، کاهش فشار خون و شرایط بد جسمانی روبرو است. مسئولان زندان کماکان سیاست بی توجهی را نسبت به وضعیت این زندانی ادامه می دهند. آقای عربی با نگارش نامه ای سرگشاده به شرح آخرین وضعیت خود و فشارهای تازه بر خانواده اش خبر داده است.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در سالن ۲ اندرزگاه ۷ زندان اوین از دوم شهریورماه، اعتصاب غذای اعتراضی خود را آغاز کرده است و پس از گذشت ۲۲ روز کماکان به این اعتصاب ادامه می دهد.

“وزن سهیل به ۷۰ کیلو گرم کاهش پیدا کردهو فشارش ۸ بر روی ۷ است”.

به موازات اعتصاب غذا و تحلیل قوای جسمانی این زندانی، پرونده جدیدی نیز در دادسرای مقدسی زندان اوین علیه وی به پیش می رود.

علاوه بر روز گذشته، سهیل عربی طی روزهای اخیر نیز، به علت وخامت حال عمومی و خون ریزی معده چندین مرتبه به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

سهیل عربی در بیست و سومین روز از اعتصاب خود نامه ای شعرگونه نوشته است که با قلمی ساده به شرح آخرین وضعیت خود و فشارهای اخیر بر خود و خانواده اش برای افکار عمومی پرداخته است، متن کامل نامه سهیل عربی را  در ادامه بخوانید:

به قول این روزهایمان؟ نه!

به حال نظامی بگریه ایم که امنیتش با چند انتقاد به خطر می افتد

اخراجش کنید او همسر یک زندانی امنیتی ست…

با او نشست و برخاست نکنید، زیرا یک زندانی امنیتی است

همسرم شغلش را از دست داد، خودم در زندان به چند زندانی زبان تدریس می کردم و اندک درآمدی داشتم

به زندانیان گفتند با او صحبت نکنید برایتان دردسر می شود

وثیقه گذار سندش را می خواهد…

قلب مادر به درد آمد از بس به اجرای احکام و دادستانی مراجعه کرد و نه شنید

تمام خاطرات کودکی روژان در زندان خلاصه می شود…

حال این روزهایمان بس ناخوش است، اما به حال خودمان نه به حال نظامی بگریه ایم که امنیتش با چند مقاله انتقادی و عکسهایش به خطر می افتد

نظامی که در آن قدرت یک بازجو حتی از یک دادستان و رهبر هم بیشتر است

کسی که وثیقه برای همسرم گذاشته وثیقه اش را می خواهد و ما هم قدرت تامین وثیقه نداریم و با این اوضاع همسرم باید بیاید در زندان

از طرف دیگه هم همسرم از کارش به خاطر من اخراج شده

حدود ده روزی هست که اخراج شده

تهدیدشان کردن با همسرم کار نکنند