وضعیت حمزه درویش در بیست و یکمین روز از اعتصاب غذا / اعزام اورژانسی به بیمارستان

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در ۱۶ شهریورماه پس از ۲۸ روز به اعتصاب غذای خود پایان داده بود مجددا از ۲۰ شهریورماه در پی خلف وعده مسئولین اعتصاب غذای خود را از سر گرفت و اکنون بیست و یکمین روز اعتصاب غذا را علیرغم شرایط جسمانی نامناسب سپری می کند. در طی روزهای اخیر دست کم دو نوبت این زندانی به دلیل وخامت حال به بیمارستانهای امام خمینی و مدنی کرج اعزام شده است.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در ۱۶ شهریورماه با وعده مسئولین مبنی بر رسیدگی به مشکلات حقوقی و شرایطش به ۲۸ روز اعتصاب غذا پایان داده بود تنها پس از چهار روز با مشاهده خلف وعده مسئولین دست به اعتصاب غذا زد. وی بیست و یکمین روز اعتصاب غذای خود را با ضعف جسمانی و افت فشار خون سپری می کند.

“حمزه روز سه شنبه مورخ ۱۴ شهریورماه در بیست و هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود با یکی از معاونان زندان ملاقات کرد و با وعده مساعد این مسئول مبنی بر پیگیری مشکلاتش به اعتصابش پایان داد با اینحال پس از چهار روز در شرایطی که کماکان از ضعف جسمانی رنج می برد و بخاطر اعتصاب اول ۱۱ کیلوگرم کاهش وزن داشته است دوباره اعتصابش را از سر گرفت. حمزه در روزهای منتهی به پایان اعتصاب اولش حتی قادر به راه رفتن نبود و با ویلچر جابه جا می شد. این اعتصاب دوباره مایه نگرانی بیش از پیش خانوده اش شده است.”

آقای درویش که در طول اعتصاب حداقل ۱۰ کیلوگرم وزن خود را از دست داده است و فشار خون او ۸ روی ۷ گزارش می شود. با مشکلات کلیوی روبروست.

عارضه کلیوی ناشی از اعتصاب غذا در کنار ضعف جسمانی بهانه اعزام آقای درویش بصورت اورژانسی به بیمارستانهای امام خمینی و شهید مدنی کرج در روزهای اخیر شده است.

بهداری زندانی وضعیت او را وخیم تشخیص داده است و برای تردد ویلچری در اختیار او گذاشته شده است با اینحال تا زمان تنظیم گزارش مسئولان زندان سیاسیت بی توجهی نسبت به وضعیت او و مطالباتش در پیش گرفته اند.

لازم به ذکر است آقای درویش به دلیل نداشتن وکیل مدافع از امکان دفاع و دادرسی از خود محروم است.