بازداشت دو شهروند در شهرستان سروآباد

سحبانیوز، روز ششم مهرماه دست کم دو شهروند در روستای سلین از توابع بخش اورامان شهرستان سروآباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان منتقل شدند.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، روز ششم مهرماه نیروهای وزارت اطلاعات با مراجعه به روستای سلین از توابع بخش اورامان شهرستان سروآباد در استان کردستان حداقل دو تن از اهالی این روستا را بازداشت کردند.

حمید ادوای و محمد ادوای هویت بازداشت شدگان مذکور است که توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان منتقل شده اند.

در تاریخ مورد اشاره مسیرهای تردد به این روستا به کنترل نیروهای امنیتی درآمده بود بنابراین احتمال دارد تعداد بازداشت شدگان بیش از دو فرد مورد اشاره باشد.

هر چند در روزهای اخیر مناطق کردنشین به خصوص استان کردستان شاهد بازداشت تعداد پرشماری از شهروندان در رابطه با حضور در تجمعات یا برنامه های متاثر از برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان عراق بود با اینحال مشخص نیست بازداشت این دو فرد ارتباط مستقیمی با این موضوع داشته باشد.