انتقال جوان بازداشت شده در سراوان به زندان مرکزی زاهدان

سحبانیوز، یک جوان بلوچ که در شهرستان سراوان بازداشت شده بود با آثار شکنجه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، منصور قلندرزهی مغازه دار بلوچ “سه و نیم ماه پیش” تیر ماه ۱۳۹۶ در شهرستان سراوان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
این جوان سراوانی پس از بازداشت به وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شد.
نامبرده به مدت سه ماه و نیم تحت شکنجه بوده “تا به مواردی که نکرده اعتراف کند”
این زندانی روز گذشته از بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان در حالی که آثار شکنجه بر بدن وی بوده به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است.
از اتهامات دقیق نامبرده اطلاعی در دست نیست.