نگرانی روزافزون خانواده محمد نظری از وضعیت او

سحبانیوز، خانواده محمد نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که علیرغم بیماری از ۸ مردادماه با مشارکت در اعتصاب جمعی زندانیان سیاسی این زندان اعتراض خود را آغاز کرده بود به دلیل محدودیت های شدید ارتباطی حاکم بر این بند از جمله نبود تلفن و عدم حضور این زندانی در سالن ملافات از وضعیت او بی خبر مانده و  ابراز نگرانی می کنند. محمد نظری که در بیست و چهارمین سال حبس خود به سر می برد و وضعیت سلامتی نامناسبی دارد خواستار اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) در پرونده خود است که منجر به رهایی او از زندان می شود.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، محمد نظری، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج، از روز ۸ مردادماه در کنار سایر زندانیان سیاسی این زندان که به وضعیت غیرانسانی حاکم بر محیط خود معترض بودند اعتصاب غذایش را آغاز کرد.

آقای نظری علیرغم پایان اعتصاب غذای جمعی زندانیان اعلام کرده بود کماکان با خواست رسیدگی به وضعیت حقوقی پرونده اش به اعتصاب خود ادامه خواهد داد هر چند هرانا تا زمان تنظیم این گزارش به دلیل محدودیت های ارتباطی مستقلا نمیتواند درباره وضعیت اعتصاب غذای او اظهار نظر کند.

با اینحال بنابر گزارشات دریافتی سه شنبه مورخ ۱۸ مهرماه برای آخرین بار این زندانی به بهداری زندان اعزام شده و به او سرم تزریق شده است.

با توجه به محدودیت های بسیار شدید اعمالی بر این بند بخصوص عدم اجازه به زندانی برای استفاده از تلفن دامنه بی خبری از زندانی چون محمد نظری روز افزون است.

خانواده نگران محمد نظری روز چهارشنبه به زندان مراجعه کردند تا بتوانند او را ملاقات کنند با اینحال مسئولان زندان به آنان گفتند آقای نظری خود حاضر به ملاقات نیست.

“برای ملاقات رفتیم بلکه خبری از سرنوشتش بگیریم ولی کسی در سالن ملاقات حاضر نشد وقتی پیگیری کردیم به ما گفتند خود محمد به نشانه اعتراض به سالن ملاقات نیامده است. با اینحال ما مطمن نیستیم محمد خودش به سالن نیامده یا آنطور که گفته میشود ضعف جسمی مانعش شده.”

“ما نگران محمد هستیم و امیدواریم در وهله اول خبر درستی از وضعیت او به ما بدهند و همینطور اگر اعتصاب است به مطالبه اش رسیدگی کنند او سالهاست که در زندان است و وقتی قانون شرایط آزادیش را فراهم می کند چرا باید از آن جلوگیری شود؟”