صدور حکم اعدام برای عبدالواحد دهانی، زندانی سیاسی

سحبانیوز، یک زندانی سیاسی روز جاری حکم اعدام دریافت کرد.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ عبدالواحد دهانی زندانی سیاسی زندان زاهدان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در گروه های مخالف نظام” به اعدام محکوم شد.

این زندانی بیست و چهارساله در بند سه زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شود و مدت یک سال و ۶ ماه است بازداشت شده است.

نامبرده اهل شهر سوران است و در محل سکونت خود بازداشت شده است.

پرونده عبدالواحد دهانی در شعبه یک دادگاه انقلاب زاهدان توسط قاضی موسوی و بامری مورد بررسی قرار گرفته است.