بازداشت سه شهروند در اندیمشک توسط نیروهای امنیتی

سحبانیوز، سحرگاه ۱۸ آبان ماه نیروهای امنیتی با یورش به منزل سه تن از شهروندان اندیمشکی آنان را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، حدود ساعت ۵ سپیده دم روز پنج شنبه مورخ ۱۸ آبان ماه نیروهای امنیتی سه شهروند را در اندیمشک بازداشت کردند.

هویت این سه شهروند احسان میرزاوند، سیاوش قلاوند و بهزاد قلاوند توسط هرانا احراز شده است.

نیروهای مراجعه کننده دلیلی برای این بازداشت ها ارائه نکردند و از سرنوشت بازداشت شدگان پس از انتقال هم خبری در دست نیست.

مراجعه نیروهای امنیتی در ساعت ۵ صبح موجب ترس و هراس خانواده های این افراد شده است.