فوری / کشف یک جسد سوخته در نزدیکی محل حادثه نفتکش ایرانی

سحبانیوز _سرکنسول ایران در شانگهای چین از پیدا شدن جسد یکی از مفقودشدگان حادثه Incident نفتکش ایرانی در دریای چین خبر داد.
علیرضا ایروش افزود: ساعتی قبل در سه یا چهار مایلی نفتکش ایرانی، یک جسد پیدا شد. این جسد جلیقه ضد حریق به تن داشته و به علت سوختگی صورت، به راحتی قابل شناسایی نیست. جستجوها برای پیدا کردن مفقودشدگان ادامه دارد