پاپ: برای مبارزه با قاچاقبران، راه‌های قانونی مهاجرت ایجاد شود

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان خواستار ایجاد راه های قانونی مهاجرت به منظور مبارزه علیه قاچاق انسان گردید. او همچنین خواستار حمایت از کسانی شد که قربانی قاچاق انسان شده اند.

پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان از جامعه بین المللی خواست تا با ایجاد راه های قانونی از قاچاق غیر قانونی انسان ها و مهاجران جلوگیری کند.

پاپ روز چهارشنبه در روم گفت که به دلیل فقدان راه های قانونی، مهاجران مجبور به انتخاب راه های پرهزینه و خطرناک می گردد که «هر نوع سوءاستفاده، استثمار و بردگی» را به همراه دارد.

او در ادامه گفت که باندهای کار شان قاچاق انسان است، از مسیرهای مهاجرت به هدف پنهان کردن قربانیان قاچاق انسان در میان مهاجران و آوارگان استفاده می کنند.

پاپ در پایان سخنرانی اش در روز جهانی عبادت گفت: «من از همه مردم و موسسات تقاضا دارم تا از تمام قدرت شان برای جلوگیری از قاچاق انسان و همچنین محافظت و کمک از قربانیان استفاده کنند.»