پاپ: برای مبارزه با قاچاقبران، راه‌های قانونی مهاجرت ایجاد شود

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان خواستار ایجاد راه های قانونی مهاجرت به منظور … ادامه خواندن پاپ: برای مبارزه با قاچاقبران، راه‌های قانونی مهاجرت ایجاد شود