این پژوهشگر پیش از بازداشت در پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵، بارها برای شرکت در سمینارها و ورک شاپ‎های علمی و تخصصی به دعوت دانشگاه تهران و هلال احمر به ایران سفر کرده و هیچگاه مشکلی برایش فراهم نشده‎ بود.

زینب طاهری، وکیل آقای جلالی در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۲۹ دی ۹۶ درباره نوافق پرونده گفت: «در پرونده بازجویان اطلاعات مدعی شدهاند که احمدرضا از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) همکاری خود را با موساد شروع کرده و ایشان اطلاعات مرحوم علی‌محمدی را به موساد داده است در حالی که شهریاری در سال ۲۰۰۹ (دی ۸۸) ترور شد. یعنی زمانها با ادعاهای بازجویان اطلاعات همخوانی ندارد.»