سیاست‌مدار جوان سوئدی که برای مهاجران فرش قرمز پهن نمی‌کند، خودش مهاجری متولد ایران است که در خردسالی به سوئد آمده.

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سیاست‌مدار جوان سوئدی که برای مهاجران فرش قرمز پهن نمی‌کند، خودش مهاجری متولد ایران است که در خردسالی به سوئد آمده.

آقای حنیف بالی متولد کرمانشاه ایران بوده و در سال ۱۹۹۱ در جریان جنگ کویت خود به صفت پناهنده وارد سویدن شده و خانوده اش تقاضای پناهجویی نمود.

(حنیف بالی در سه سالگی از کمپ اشرف در عراق به سوئد منتقل شد.

خانواده او از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. او در سوئد تحت سرپرستی چندین خانواده قرار گرفت .)

سخنان حنیف بالی نماینده ایرانی تبار حزب مودرات در پارلمان سویدن راجع به تحصن کنندگان افغان در استکهلم !

حنیف بالی میگوید «بگذار آنها مظاهر کرده بمیرند»

حنیف بالی (ایرانی تبار) نمایندۀ حزب (میانه رو ها) Moderaternaa در پارلمان سویدن است

دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی او و روشی که آنها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند، توجه بسیاری را به او جلب کرده. او در توییتر دو برابر نخست‌وزیر سوئد دنبال‌کننده دارد. در پنج دقیقه با حنیف بالی آشنا شوید.