روز گذشته یک پناهجوی ایرانی ۵۰ ساله در کمپ زیست (هلند) اقدام به خودکشی کرد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – اقدام به خودکشی پناهجویان و چگونگی گزارش نویسی

روز گذشته یک پناهجوی ایرانی در کمپ زیست اقدام به خودکشی کرد. این آقا که تقریبا ۵۰ سال سن دارد به بیمارستان اوترخت منتقل شد.

در صورتیکه اطلاعات دقیق در باره این مسئله بدستم برسد و خانواده اش اجازه بده حتما بطور دقیق در اطلاعیه خبری ماجرا را می نویسم.

در غیراینصورت تنها برای اطلاع عموم و یادگیری از تجارب موجود با رعایت کامل حریم خصوصی ایشان در سطحی کلی به مسئله خودکشی پناهجویان می پردازم.

گزارش نویسی:

یک نکته مهم برای تمامی پناهجویانی که می خواهند گزارش اینگونه اخبار را به نویسند یا به سازمانی منتقل کنند…

در هلند می گویند باید در پاراگراف اول به پنچ سئوالی که در زبان انگلیس با حرف دبلیو شروع می شود، جواب بدهید وگرنه اطلاعیه خبری شما خوانده نمی شود!… این پنچ سئوال عبارتند از:

«وات» یعنی چه چیزی اتفاق افتاده است.

«ون» یعنی کی اتفاق افتاده است.

«وای» یعنی چرایی قضیه باید توضیح داده شود.

«ور» یعنی در کجا اتفاق افتاده است.

«هو» یعنی چگونه اتفاق افتاده است.