دستگیری ۳۴ تبعه خارجی در چاناک کاله

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – اکیب های فرماندهی ژاندارمری شهرستان آیواجیک در باغ زیتون در نزدیکی روستای بهرام قلعه در چاناک کاله عملیاتی ترتیب دادند.

در این عملیات ۳۴ تبعه ایرانی و افغانی که در بین آنها زنان و کودکان نیز وجود داشتند، دستگیر شدند.

مهاجرین قاچاق در پی إتمام أمور لازمه در ژاندارمری به مرکز اعاده خارجیان در آیواجیک تحویل داده شدند.