کارگری با ۱۱ ماه حقوق معوقه به آتش کشیده شد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – تحادیه آزاد کارگران ایران: روز پنجشنبه ۱۹ بهمن بیژن قلوزی کارگر ۴۵ ساله با بیش از ۲٣ سال سابقه کار در کارخانه آسفالت کامیاران به آتش کشیده شد.

طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این کارگر بابت اعتراض به ۱۱ ماه حقوق معوقه ی خود به دفتر کارفرما مراجعه میکند و پس از دقایقی پیکر سوخته ی او را به بیمارستان توحید سنندج انتقال میدهند
طبق گزارش بیمارستان بیژن قلوزی دچار ٨۰ درصد سوختگی شده است ودر وضعیت کنونی حال وی وخیم گزارش شده و امکان انتقالش به بیمارستانی در اصفهان وجود دارد.
طبق گفته ی کارگران ،در اتاق کارفرما گالون بنزینی قرارداشته و در مشاجره این کارگر با کارفرما مورد استفاده قرار گرفته است.
هنوز اطلاع دقیقی از چگونگی به آتش گرفتن این کارگر وجود ندارد.
کارفرما اظهار میکند که کارگر خود اقدام به خودسوزی نموده اما کارگران ادعا میکنند که کارفرما وی را به آتش کشیده است.
این کارگر متاهل و دارای ۵ فرزند کوچک میباشد.