میزان موفقیت کانادا با درخواستهای پناهندگی به بالاترین رقم در ۲۷ سال گذشته رسید

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – شبکه خبری سی بی سی کانادا با بررسی آمار و ارقام اداره مهاجرت گزارش داد که میزان موافقت با درخواستهای پناهندگی به بالاترین میزان طی ۲۷ سال گذشته رسیده.

سی بی سی می گوید که در فاصله ژانویه ۲۰۱۳ تا سپتامبر ۲۰۱۷ به درخواست پناهندگی تقریبا ۹۰ هزار پناهجو رسیدگی شده که میزان موافقت با درخواستها از ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۷۰ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده.

کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این افزایش را در کوتاه شدن زمان رسیدگی به درخواستها می دانند.