روز یک شنبه یک گروه ۲۲ نفره‌ی مهاجرین از «نارو» به‌سوی آمریکا پرواز کردند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – روز یک شنبه یک گروه ۲۲ نفره‌ی مهاجرین از «نارو» به‌سوی آمریکا پرواز کردند. قرار است به تعداد ۱۳۰ مهاجر از «نارو» برای اسکان مجدد به آمریکا طی ماه جاری جزیره‌ی مذکور را به قصد آمریکا ترک کنند.

قرار است تا ۱۲۵۰ پناهجو از جزایر نارو و منس آیلند بر اساس توافقی که در سال۲۰۱۶ بین استرالیا و آمریکا انجام شده بود به آمریکا انتقال یابند. نزدیک به دو هزار پناهجو بیش از چهار سال است که در کمپ‌های مذکور بلاتکلیف به سر برده و بسیاری از آنها به امراض روحی و روانی دچار شده‌اند. این در حالیست که بارها دیده‌بان حقوق بشر و سازمان ملل متحد رفتار غیر انسانی و بازداشت دراز مدت پناهجوبان در کمپ‌ها توسط استرالیا را محکوم کرده است.