دستگیری ۷ تبعه افغانی در وان

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در شهرستان باشکاله در استان وان ۷ تبعه افغانستانی که از طرق غیر قانونی وارد ترکیه شدند، دستگیر شدند.

اکیب های فرماندهی ژاندارمری شهرستان باشکاله استان وان در پی دریافت خبر فوری در این زمینه وارد عمل شده و یک گروه متشکل از مهاجرین قاچاق را بین راه متوقف ساختند.

مهاجرین افغانی که از راههای غیر قانونی وارد ترکیه شده بودند، دستگیر گردیدند.

مهاجرین قاچاق پس از انجام معاینه های پزشکی در بیمارستان دولتی باشکاله برای انجام امور لازمه به شعبه خارجیان در اداره شهربانی وان انتقال داده شدند.