آلمان : آمار متقاضیان پناهندگی ایرانیان

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران

download.png

بر طبق اطلاع سازمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی آلمان در ماه ژانویه ۲۰۱۸, ۸۲۳ ایرانی ( ۷۵ درصد بیشتر از ماه دسامبر ) و ۷۲۸ افعانستانی (حدود ۷ درصد کمتر از ماه دسامبر ) در این کشور تقاضای پناهندگی دادند.

آنچه در این آمار قابل توجه است تعداد زیاد متقاضیان ایرانی است که در رده چهارم این ماه قرار دارند و برای نخستین بار پس از سال ها تعداد متقاضیان ایرانی از متقاضیان پناهندگی افغان بیشتر شده است.