اجرای حکم اعدام سیزده زندانی در زندان رجایی شهر کرج

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایرانسحرگاه روز ۲۵ بهمن ماه حکم اعدام سیزده زندانی در زندان رجایی شهر اجرا شد.

روز ۲۵ بهمن سیزده زندانی که عمدتا به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج به طناب دار آویخته شدند؛ این زندانیان در یک گروه پانزده نفری روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند که دو تن از آنان در پی اخذ رضایت از اولیا دم در پای چوبه دار به بند های خود بازگشتند.

هویت شماری از زندانیان اعدام شده مسعود تقی پور از بند ۶، مرتضی شفیق از بند ۱۰، سعید رنجبر از بند ۱۰، امید رستمی از بند ۵ و فاضل میرزایی از بند ۶ احراز شده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.