کنترل شدیدتر اداره مالیات سوئد بر استفاده از نیروی کار سیاه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – اداره کار، شرایط را برای کارفرمایانی که از نیروی کار سیاه استفاده می‌کنند سخت‌تر خواهد کرد. امسال این اداره تصمیم دارد در این زمینه بر سه بخش خدمات وسایل نقلیه، سالن‌های زیبایی و عمده فروشان مواد غذایی تمرکز بیشتری داشته باشد.

به گفته کانی سونسون، هماهنگ کننده ملی اداره مالیات، در این سه بخش تولیدی و خدماتی، افراد بسیاری به عنوان نیروی کار سیاه مشغول کار هستند.

اداره مالیات هرسال بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی را مورد کنترل قرار می‌دهد و قرار است در سال ۲۰۱۸ بخش‌های خدمات وسایل نقلیه، سالن‌های زیبایی و عمده فروشان مواد غذایی مورد بررسی بیشتر این اداره قرار گیرند.

قانون جدید که در اول ماه جولای اجرایی خواهد شد کارکنان این بخش‌ها را موظف می‌کند برای ورود به محل کار و فعالیت، از کارت‌های مخصوص حضور و غیاب استفاده کنند. به گفته کانی سونسون، این یک سیستم ابتدایی است که افراد برای به ثبت رساندن فعالیت خود در محیط اشتغال از آن بهره می‌گیرند. سپس اداره مالیات نیز این امکان را خواهد داشت تا شرایط افراد از نظر اشتغال به کار سیاه یا رسمی را با کمک این سیستم کنترل کند.