دادگاه فدرال: فرمان منع سفر ترامپ ناقض قانون اساسی است

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – یک دادگاه استیناف فدرال آمریکا فرمان دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده برای منع سفر شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان را ناقض قانون اساسی آمریکا دانسته است.

بر اساس حکم روز پنجشنبه دادگاه استیناف ناحیه چهارم آمریکا، مستقر در ریچموند ویرجینیا، فرمان منع سفر آقای ترامپ علیه پیروان یک دین اعمال تبعیض می کند.

بر این اساس، سخنان آقای ترامپ علیه مسلمانان، از جمله در زمان انتخابات ریاست جمهوری، نشان می دهد که فرمان مسافرتی او با اهداف تبعیض آمیز صادر شده است.

پیش از این نیز در ماه دسامبر، یک دادگاه استیناف فدرال در کالیفرنیا، با صدور حکمی علیه فرمان آقای ترامپ، آن را ناقض قوانین مهاجرتی آمریکا دانسته بود.

فرمان منع سفر آقای ترامپ که در حال حاضر در دست اجراست، سومین فرمان او در این باره است. دادگاه های فدرال آمریکا پیش تر مانع از اجرای دو فرمان قبلی به علت تناقض های قانونی شده بودند.