ویدیو: دختران خیابان انقلاب و چهار دهه حجاب اجباری

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران

دختران خیابان انقلاب و چهار دهه حجاب اجباری؛ نقض آزادی‌های زنان در طی چهار دهه، و اعتراض آرام زنان در خیابان‌های شهر به یک تحمیل مداوم. این ویدیو که توسط کمپین حقوق بشر در ایران ساخته‌ شده است، نگاهی دارد به این موضوع که از دی‌ماه آغاز و همچنان ادامه دارد.