پناهجوی تبتی که درخواست پناهندگی اش درسوئیس ریجکت شده بود، در کشور فرانسه پناهندگی دریافت کرد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – پناهجوی تبتی که درخواست پناهندگی اش در کانتون آرگاو رد شده بود، در کشور فرانسه پناهندگی دریافت کرد!

درخواست پناهندگی زن تبتی در سوییس رد می شود. او سالها در کانتون آرگاو زیر نظر کمک های اضطراری زندگی کرد. سپس او به فرانسه رفت و انجا به او پناهندگی اعطا شد. او تنها کسی نیست که در کشورهای همسایه به دنبال شانسی بهتر رفته است.

با رفتن به کشور فرانسه، خانم تبتی قانون منع سفر کشور سوییس را نقض کرده است. در واقع با دریافت جواب منفی در کانتون آرگاو، او حتی اجازه نداشت کانتون را ترک کند. درخواست پناهندگی او سال ها بود که رد شده بود. او باید روزانه با مبلغ ۷.۵۰ فرانک زندگی اش را در وضعیت زجر دهنده و نامطمین ادامه می داد. نداشتن مدارک کافی برای بازگشت او به کشور، باعث شد تا او را بازنگردانند. فرار خانم تبتی ۴۳ ساله به فرانسه فقط به دلیل نداشتن دورنمایی برای بهتر شدن اوضاع اش در سوییس بود است. 

این ریسک ارزشش را داشته است. او در نوامبر سال ۲۰۱۶ در فرانسه درخواست پناهندگی می دهد و دقیقا بعد از یک ماه به او پناهندگی اعطا می شود، همان پناهندگی که به او در سوییس داده نشد. این را یک مکتوب رسمی کشور فرانسه نشان می دهد.

این تصمیم طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در ژنو گرفته شده که هم دفتر مهاجرت سوییس و هم دولت فرانسه در امور پناهندگان تابع آن هستند. یعنی کسی به عنوان پناهنده شناخته می شود که به دلایلی چون آزار و اذیت و شکنجه و یا به دلایل نژادی، مذهبی، ملیت ، عضویت به یک گروه اجتماعی و یا به دلایل عقاید سیاسی از کشورش فرار کند.