مرکل و جنتیلونی بر ضرورت سیاست مشترک پناهندگی در اروپا تاکید کردند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – انگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز جمعه در دیدار با پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا خواهان گام های بیشتر در جهت سیاست خارجی واحد اتحادیه اروپا شد. هر دو رهبر همچنان خواهان اقدامات مشترک در سیاست پناهندگی شدند.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز جمعه در برلین گفت که تاکنون در برنامه اصلاحات اتحادیه اروپا یک «اجندا یا برنامه بسیار مبهم» وجود داشته است. او به ویژه به چین و روسیه به عنوان کشورهایی اشاره کرد که باید اتحادیه اروپا سیاست واحد در قبال آنها داشته باشد.

مرکل گفت که اتحادیه اروپا تاکنون سیاست واحد در قبال افریقا داشته است و آن را نمونه خوبی در سیاست خارجی اتحادیه دانست. او گفت: «حالا ما چنین کاری را در قبال دیگر نقاط جهان نیز نیاز داریم».

مرکل و جنتیلونی هر دو بر ضرورت وجود یک روند مشترک در قبال پناهجویان و اصلاح قاعده دبلین نیز تاکید کردند. طبق قاعده دبلین، پناهجویان از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به اولین کشور این اتحادیه که پناهجو به آن وارد شده، پس فرستاده می شوند تا تقاضای پناهندگی آنان بررسی گردد.