امیدواری مرکل به پیشرفت در سیستم مشترک مهاجرت در اروپا

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – بیش از همه کشورهای شرق اروپا از سهم گیری در بحران پناهجویی طفره رفته اند. انگلا مرکل، صدراعظم آلمان بار دیگر از شرکای اروپایی خود خواهان همبستگی در سیاست پناهجویی شد.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان در پیام ویدیویی هفتگی خود ابراز امیدواری کرده است که پیشرفت سریعی در ایجاد سیستم واحد اروپایی برای پناهجویی دیده شود. او در پیام خود بار دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا در مقابله با چالش هایی مرتبط با مهاجرت سهم بگیرند.

صدراعظم آلمان گفت: «امیدوارم که ما تا ماه جون به پیشرفت هایی دست یابیم». مرکل همچنان گفت که همبستگی همانند یک جاده یک طرفه نیست.

او گفت که به نفع هر دو طرف است که برخی کشورها، بیشتر از آنچه قبلا پرداخته اند، پول از اتحادیه اروپا دریافت کنند تا وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. همزمان آلمان به عنوان یکی از پرداخت کنندگان پول، به این باور است که همبستگی دوجانبه ضروری می باشد.

به این ترتیب، مرکل به طور غیرمستقیم کشورهای پولند و هنگری را که از پذیرش پناهجویان خودداری کرده اند، به کاهش کمک ها تهدید کرده است.