بازداشت یکی از دراویش گنابادی در تهران

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – روز یکشنبه ۲۹ بهمن مأموران انتظامی نعمتالله ریاحی، یکی از دراویش گنابادی را بازداشت کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نعمتالله ریاحی، از دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی، صبح روز گذشته از سوی مأمورین انتظامی بازداشت و هماکنون در کلانتری ۱۰۶ نامجو تهران نگهداری میشود.

نعمتالله ریاحی از دراویش ساکن شهرکرد است که در جریانات اخیر گلستان هفتم به تهران آمده بود.

تاکنون از وضعیت و اتهام وی خبری در دست نیست.

مجذوبان نور نوشته است که این درویش گنابادی از بیماری حاد قلبی رنج میبرد.