تداوم بدعهدی های کارفرما و اعتصاب کوتاه کارگران شرکت نیشکر هفته تپه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – بنا بر گزارشهای ارسالی از سوی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال ادامه روال تاکنونی حقوقهای معوقه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و پرداخت فقط حقوق آذر ماه بخشهایی از کارگران و کارکنان شامل رسمی های کارخانه، تجهیزات و کشاورزی و عدم پرداخت آن به کارگران روزمزد، اداری، بازرگانی و… صبح امروز در حالیکه زمزمه اعتصاب در میان کارگران پیچیده بود و بخشهایی از آنان حدود پانزده دقیقه ای دست از کار کشیده بودند درخشانی مدیر کارخانه بلافاصله وارد مسئله شد و با اعلام اینکه تا ظهر حقوق آذر ماه باقی مانده کارگران واریز خواهد شد، آنان اعتصاب خود را ادامه نداده و بر سر کارهایشان بازگشتند.

عدم پرداخت حقوقهای معوقه و وضعیت فلاکتبار کارگران شرکت نیشکر هفته تپه در حالی ادامه دارد که بنا بر خبرهای غیر رسمی، کیومرث کاظمی قائم مقام مدیر عامل شرکت نیشکر هفته تپه که بدنبال اعتصاب شش روزه کارگران در آذر ماه سالجاری و برکناری سیامک افشار به این سمت منصوب شده بود بدلیل عدم تامین مالی برای اداره شرکت، همکاری خود را در این سمت با کارفرما به حالت تعلیق در آورده و از سوی دیگر بنا بر خبری که صدا و سیما پخش کرده است مدعی العموم به موضوع عدم پرداخت حقوقهای معوقه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ورود کرده و طی جلسه سه ساعته ای با مسئولین شرکت، مصوب شده است هیاتی از دادستانی شوش از محل شرکت بازدید و با بررسی مشکلات کارگران، برنامه ریزیهای لازم برای حل آنها انجام شود.

اما کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همه این مسائل را وسیله ای برای سر دواندن خود ارزیابی میکنند و با توجه به نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و عیدی و پاداش ،در تب و تاب اعتصاب و اعتراض بسر می برند.