نامه از کارگران سد مخزنی کهیر در سیستان و بلوچستان

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – گزارش دریافتی: حق کارگران ضایع شده، تا روز قیامت کسی پیدا نمیشود حق کارگران را بگیرد؟

موضوع: پرداخت حقوق وعیدی استان وسیستان و بلوچستان، شهرستان کنارک، دهستان کهیر، سد مخزنی کهیر

ما کارگران زحمتکش سد مخزنی کهیر از فروردین ماه ۹۶ تا به امروز ۲۷_۱۱_۹۶ حقوق و عیدی سالهای گذشته ۹٣/۹۴/۹۵ دریافت نکرده ایم. خواهشمندیم جهت کمک به حال ما کارگران ضعیف و نیازمند در جمهوری اسلامی همکاری لازم نموده و فکری جدی به حال ما بکنید.
ضمناً تحمل ۱۱ ماه حقوق و معوقه کارگری کاری بسیار سخت میباشد که تا تجربه نشود درک نخواهد شد. انشاءالله شما مدیران دلسوز این موضوع را درک و مشکل ما را حل نمایید.
کارگاه سد مخزنی کهیر ازتاریخ ۹_۶_۹۶ الی ۲۷_۱۱_۹۶ تعطیل است و هیچ مسئولی جوابگو نیست. در ضمن دولت اعلام کرده ۲۰ اسفند ۹۶ اخرین مهلت کارت ملی هوشمند میباشد. ما کارگران توانایی نان شب نداریم چطوری ثبت نام کارت ملی انجام دهیم. دولت صبر می کند تا ما کارگران حقوق و عیدی بگیریم؟

از کارگران سد مخزنی کهیر