پلیس آلمان: یک شهر رومانی به مرکز قاچاق انسان تبدیل شده است

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – پلیس آلمان گفته است که باندهای قاچاقبران از شهر «تیمیسوارا» واقع در غرب رومانیا برای گسترش قاچاق انسان به آلمان استفاده می کنند. از این شهر پناهجویان به کشورهای مختلف قاچاقی فرستاده می شوند.

روزنامه آلمانی «ولت» به نقل از دفتر مرکزی پلیس آلمان در شهر پوتسدام نوشته است: «شهر تیمیسوارا برای باندهای سازمان یافته قاچاق انسان نقش کلیدی دارد و به عنوان مرکز اصلی (قاچاق) در مسیر بالکان عمل می کند».

به گفته پولیس آلمان، این راه به عنوان مرکزی برای تقسیم پناهجویان و انتقال آنها به کشورهای دیگر مورد توجه قاچاقبران انسان است.

در این شهر که نزدیک مرز مجارستان موقعیت دارد، پناهجویان در ماشین های باربری جاسازی می شوند و از طریق مجارستان به کشورهای اروپای مرکزی، از جمله آلمان فرستاده می شوند. این مسئله پیش تر به حکومت مجارستان اطلاع داده شده است.

روزنامه «ولت» نوشته است که به عنوان مثال یک پناهجوی سوری ۵۵۰۰ یورو به قاچاقبران پرداخته است تا خانواده اش را با پیمودن حدود یک هزار کیلومتر، به آلمان برسانند.