بازداشت ۹ مظنون دستگیر شده در عملیات مبارزه با مهاجرت قاچاق

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در عملیات مبارزه با مهاجرت قاچاق در سه استان به مرکزیت چاناک قلعه، ۹ مظنون بازداشت شد.

امور بازجویی ۹ مظنون که درعملیات همزمان اکیب های فرماندهی ژاندارمری در ۱۱ آدرس در بالیک اسیر و استانبول، به تاریخ ۱۳ فوریه بازداشت شده بودند به اتمام رسید.

حکم بازداشت ۹ مظنون از سوی دادگاه صادر شد.

در عملیات همزمان اکیب های ژاندارمری به ۱۱ آدرس در چاناک قلعه، بالیک اسیر و استانبول، ۱۹ تلفن همراه، تپانجه، خشاب، ۴ فشنگ تپانچه، ۳ حافظه جانبی و دو بیسیم کشف و ضبط شد.

مظنونینی که به فرماندهی ژاندارمری آیواجیک منتقل شدند، از استانبول به ایتالیا و از چاناک قلعه به جزایر یونان مهاجرت قاچاق ترتیب می داده اند.