بازداشت ۱۷ مهاجر قاچاق در بالیک اسیر

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در شهرستان آیوالیک بالیک اسیر، ۱۷ مهاجر قاچاق که در صدد عبور غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان بودند دستگیر شدند.

استانداری بالیک اسیر اعلام کرد، نیروهای فرماندهی امنیت ساحل آیوالیک، یک گروه خارجی در کنار یک قایق در محله ساریمساکلی کوچوک کوی شناسایی کردند.

در این عملیات ۱۷ سوریه ای، منجمله ۶ زن و ۵ کودک و “او.پ”، هماهنگ کننده این سفر قاچاق بازداشت شدند.

این ۱۷ مهاجر قاچاق پس از دریافت یاری های انسانی نظیر پتو، دارو، آب و غذا، به اداره مهاجرت بالیک اسیر منتقل شدند.