سوئد :اعتصاب غذای پناهجویان در بازداشت‌گاه فلِن

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایراناعتصاب غذای پناهجویان در بازداشت‌گاه فلِن

از چهار روز به این‌ طرف اعتصاب غذایی یک گروه ۱۱ نفری پناهجویان در بازداشت‌گاه اداره مهاجرت در فلِن ادامه دارد. این پناهجویان خواهان متوقف‌کردن اخراج یک جوان به افغانستان هستند.

قرار است امروز یک پناهجو به افغانستان اخراج شود، ولی از روز شنبه به این‌سو تمام افغان‌هایی که در بازداشت‌گاه فلِن به‌سر می‌برند دست به اعتصاب غذا زده‌اند. یکی از آن‌ها که نخواست از وی نام ببریم، به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن می‌گوید:

– ما می‌خواهیم که اخراج این جوان افغان که حالش هم خوب نیست، متوقف شود.

مجتبی مهدوی که ۱۹ سال دارد و در ایران بزرگ شده از رفتن به افغانستان هراس دارد.

– حتی کسانی که در افغانستان بزرگ شده‌اند از آنجا فرار می‌کنند، من چگونه می‌توانم تنها در آنجا زندگی کنم.

صبح امروز رئیس بازداشت‌گاه فلِن، یواکیم اندرشون، به رادیوی سویدن بیان داشت که وضعیت پناهجویان خوب است و اعتصاب غذایی آن‌ها به پایان رسیده‌است.

– اطلاعات اخیر من این است که آن‌ها می‌نوشند و ساندویچ‌هایی را از سالن غذا به اتاق‌های خود برده‌اند. او اضافه می‌کند: اینکه کی‌ها این مواد غذایی را مصرف می‌کنند من چیزی نمی‌دانم.

نظر به گفته اسد، یک تن دیگر از اعتصاب کنندگان، اعتصاب غذای آنان همچنان ادامه دارد و تا هنوز تغییری در تصمیم آن‌ها رخ نداده‌است.