وکلای پناهندگی با وجود ارتکاب اشتباهات جدی به کار خود ادامه داده اند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – بررسی برنامه کالیبر کانال P1 رادیوی سویدن نشان می‌دهد وکلای مدافع امور پناهندگی با آنکه اشتباهات جدی در روند کاری شان وجود داشته اما همچنان از سوی اداره مهاجرت اجازه یافته‌اند به کار خود ادامه دهند.

پیش از این گزارش شده بود که برخی وکلا، شکایت پناهجویان را در موعد تعیین شده به اداره مهاجرت ویا به دادگاه نسپرده‌اند. این اشتباه باعث می‌شود پناهجو بدون دریافت پاسخ شکایت از سوی دادگاه اداره مهاجرت، با خطر اخراج مواجه شود.

علی که یک پناهجو است و از افغانستان پائیز سال ٢٠١۵ به سوئد آمد، در مورد وکیل خود می‌گوید: او به من گفت که من برایت کمک می‌کنم، گفت که در دادگاه وقت می‌گیرد اما این کار را نکرد.

پس از آنکه علی به درخواست اقامت خود جواب رد دریافت کرد، از وکیل خود خواست که به پاسخ اداره مهاجرت شکایت کند. اما به دلیل اینکه وکیل وی شکایت‌نامه را در موعد مقرر به دادگاه نسپرد، پرونده پناهندگی وی از سوی دادگاه اداره مهارجرت مورد بررسی قرار نگرفت. او می‌گوید: فقط زنگ زد و گفت معذرت می‌خواهم، فراموش کردم.