خدمات ترکیه به پناهجویان سورى بی نظیر است

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – پروفسور ارول‌ آلدین رئیس انجمن بین المللی دفاع از حق بازی کودکان در بازدید از اردوگاه پناهجویان سوری در شهرستان نیزیپ غازی عنتب مورد استقبال گرم حسن اوغلو مسئول روابط بین الملل این انجمن در ترکیه قرار گرفت.

آلدین در بازدید از اردوگاه پناهجویان سوری ضمن تقدیر از خدمات اجتماعی که ترکیه در اختیار پناهجویان قرار داده است گفت: خدمات ارائه شده در سطح بالایی قرار دارد. تاکنون چنین نظمی را در جای دیگر ندیده بودم؛ ترکیه در این زمینه زحمات فراوانی کشیده است. خدماتی که ترکیه به پناهجویان سوری ارائه می کند در دنیا بی‌نظیر بوده و الگویی برای دیگر کشورهای جهان است.

سپس آلدین به برنامه ویژه‌ای که در ساختمان اداری ترتیب داده شده بود رفت. در این برنامه اسلاید تصاویری از زندگی پناهجویان در اردوگاه ها به نمایش گذاشته شد.

رئیس انجمن بین المللی دفاع از حق بازی کودکان همچنین از مراکز آموزشی و مهمدکودک‌ها در اردوگاه پناهجویان نیز بازدید کرد.

او در حین بازدید ضمن ابراز خرسندی از خوشحال دیدن پناهجویان که از ظلم و شرایط جنگ در سوریه به ترکیه پناه آورده اند گفت: “صحنه‌ها و تصاویری که مشاهده کردم باعث خوشحالی من شد، تحت تاثیر قرار گرفتم. ترکیه خدمات اجتماعی و رفاعی بسیار خوبی در اختیار پناهجویان قرار داده است”.

وی خاطرنشان کرد: “اینجا شبیه هیچکدام از اردوگاه هایی که پیشتر رفته بودم نیست. ترکیه، به خانواده و کودکانی که به این اردوگاه پناه آورده اند خدمات زیادی ارائه و کمک بزرگی به ادامه زندگی این کودکان انجام داده است. این خدمات بسیار ارزشمند و با کیفیتی است.