۹۲ مهاجر غیر قانونی در قارص ترکیه دستگیر شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – نیروهای ژاندارمری ترکیه ۹۲ تبعه افغانستان که از راه های غیرقانونی از طریق ایران وارد کشور شده بودند را در استان قارص دستگیر کردند.

افراد مذکور توسط قاچاقچیان انسان در بزرگراه شهرستان دیگور و قارص رها شده بودند.

حقی براتی٬ یکی از مهاجران غیر قانونی گفت ما برای رفتن به استانبول از افغانستان راه افتادیم. قاچاقچیان انسان شب گذشته ما را به جای استانبول در اینجا رها کردند.

این افراد به منظور اخراج از کشور به مرکز استرداد استان قارص منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور به صورت جدی ادامه دارد.