وزیر سابق مهاجرت : استرالیا گفت که مهاجران تاثیر بسیار خوبی بر استرالیا دارند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – وزیر مهاجرت سابق استرالیا با انتقاد از سخنان اخیر تونی ابوت، نخست وزیر پیشین این کشور در خصوص لزوم کاهش شمار

مهاجران به استرالیا گفت که مهاجران تاثیر بسیار خوبی بر استرالیا دارند. اسکات موریسون که در حال حاضر سمت خزانه‌دار

استرالیا را بر عهده دارد در زمان نخست وزیر تونی ابوت به عنوان وزیر امور مهاجرت فعالیت می‌کرد. وی در واکنش به

اظهارات تونی ابوت گفت: من وزیر مهاجرت تونی ابوت بودم. شمار کنونی پذیرش مهاجران با ویزای اقامت دایم دقیقا همان میزان

زمان نخست وزیری تونی ابوت است.