سوئیس : اعتراضات به مدرک موقت پناهندگی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران -سوئیس : اعتراضات به مدرک موقت پناهندگی ، اصلاحات قوانینی که به موجب آن وضعیت دارندگان مدرک مؤقت اف (Ausweis F ) و مطالبات اصلی این پناهجویان مانند جذب ‌‌و ادغام در بازار کار، تشکیل یا به هم پیوستن خانواده و منع سفر به خارج را نادیده گرفته شده است.

 

ما باید اعتراض خود را به این مسئله نشان دهیم و شما می توانید تجربیات خود را از داشتن مدرک مؤقت اف در تاریخ ۱۱ مارچ از ساعت ۱۷ الی ۲۰ بعد از ظهر در توییتر با هشتگ VorläufigeAufnahme# پست کنید.